“Anh em hãy có lòng thương xót,
như Cha anh em là Đấng giàu lòng xót thương”.


Bài viết mới

GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH LÒNG THƯƠNG XÓT - THÁNH GIOAN PHAOLO II

28/12 2023

Liên hệ

28/12 2023